İş Makinesi Tescil İşlemleri

Önemli Duyuru TIKLAYINIZ.


İş Makinesi Tescil Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler
 

 İş Makinesi Tescil Talep Formu (Oda Üyesi Gerçek/Tüzel Kişiler) 
 İş Makinesi Tescil Talep Formu (Oda Üyesi Olmayan Gerçek Kişiler) 


Mevcut Tescil Belgesinin Kaybedilmesi Durumunda İstenen Belgeler

 Zayi Formu (Oda Üyesi Gerçek/Tüzel Kişiler) 
 Zayi Formu (Oda Üyesi Olmayan Gerçek Kişiler) 

(*) Oda Hizmet Ücreti, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılmaktadır.

 

İŞ MAKİNESİ REHİN İŞLEMLERİ

İş Makinesi Rehin Başvuruları İçin İstenen Belgeler

 Başvuru dilekçesi 
 Rehin Sözleşmesi veya Finans Kuruluşunun Yazısı 
 İmza Sirküleri 
 Ruhsatın aslı  

(*) Oda Hizmet Ücreti, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılmaktadır.