Anonim Şirket Şube Açılış İşlemi

Şube açılış işlemleri,  Mersis üzerinden başvuru yapıldıktan  sonra aşağıdaki belgeler ve Mersis talep numamaranız İle Ticaret Sicil Müdürlüğü’ ne başvuru yapılması gerekmektedir.

Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir) Dilekçede; şirketin ünvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

- Şube açılışına ilişkin 1 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı

Şube açılışı, merkez sicil altında tescil edilmiş ek işyerinin ayrı bir sicil numarası altında şubeye dönüştürülmesi ise noter onaylı           Yetkili Organ Kararı

- Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri

- Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Niksar dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ve son Yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkez sicilde yapılan son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

- Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)

Şube açılışı, merkez sicil altında tescil edilmiş ek işyerinin ayrı bir sicil numarası altında şubeye dönüştürülmesi ise noter onaylı Yetkili Organ Kararı