Genel Sekreterlik

Muttalip ALTUNAY               Genel Sekreter

Mert KORMAZ                       Ticaret Sicil Müdürü - Akreditasyon Sorumlusu

Ahmet ÖZGÜR                       Tescil Yetkilsi - Kapasite Sorumlusu