K-3 İşlemleri

K-3 Yeni kayıt Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

K-3 Belge Yenileme Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.
 

K-3 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi

2- Nüfus cüzdan Fotokopisi

3- Araç Ruhsat Fotokopileri (Tüm araçların)

4- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (ODY-ÜDY)

Not: K-3 Belgesi almak isteyen şahıslar Azami yüklü ağırlıklarının toplamı 35 ton olması gerekmektedir. Vergi Dairesi kaydı zorunludur.
 

K-3 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) - (Antetli Kağıt)
  2. Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)
  3. Araç Ruhsat Fotokopileri 
  4. Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)
  5. Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi ( (aslı) ortaklık durumunu gösterir belge (aslı) (Sermaye en az 5.000 TL olacak)
  6. En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)
  7. Firma ortak ve yetkililerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi (sabıka kaydı) – ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin) (aslı)
  8. Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (ODY-ÜDY)
  9. KEP Adresi (PTT'den alınacaktır.)

Not: K-3 Belgesi almak isteyen firmalar Azami yüklü ağırlıklarının toplamı 35 ton olması gerekmektedir.