K-3 İşlemleri

K-3 Yeni kayıt Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.

K-3 Belge Yenileme Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.
 

K-3 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi

2- Nüfus cüzdan Fotokopisi

3- Araç Ruhsat Fotokopileri (Tüm araçların)

4- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (ODY-ÜDY)

Not: K-3 Belgesi almak isteyen şahıslar Azami yüklü ağırlıklarının toplamı 35 ton olması gerekmektedir. Vergi Dairesi kaydı zorunludur.
 

K-3 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) -  (Antetli Kağıt)

2- Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)

3- Araç Ruhsat Fotokopileri (Tüm araçların)

4- Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi 

6- Ticaret Sicil Gazetesi (ilk ve son)

7- En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)    

8- Firma ortak ve yetkililerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi (sabıka kaydı) – ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin) (aslı)

9- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (ODY-ÜDY)

10- Kep Adresi (PTT' den Alınabilir)

Not: K-3 Belgesi almak isteyen firmalar Azami yüklü ağırlıklarının toplamı 35 ton olması gerekmektedir.