Oda Sicil Müdürlüğü

Üye Aidat İşlemleri

5174 Sayılı Kanun gereğince, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

          Aidat

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri  kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına  göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

                                                   2018 Yılında Uygulanan Aidat Tarifesi

DERECELER

SERMAYE VE ÖZ VARLIK

AİDAT

FV Derece

500.001

ve Yukarısı

850.00 TL

1.Derece

250.001

500.000

650.00 TL

2.Derece

100.001

250.000

550.00 TL

3.Derece

75.001

100.000

450.00 TL

4.Derece

50.001

75.000

400.00 TL

5.Derece

25.001

50.000

350.00 TL

6.Derece

1.00

25.000

300.00 TL

7.Derece

 

 

380.00 TL


- Kayıt ücreti alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.

         Munzam aidat

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı, Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

 

- Not: Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)

Munzam aidat tavanı, aidat tavanının 20 katıdır.2020 yılı için Aidat Tavanı: 1.471,50 (Brüt asgari ücretin yarısıdır.)

Bu tavan 

2020 yılında 29.430 TL olup;

2019 yılında 25.584 TL

2018 yılında 20.295 TL

2017 yılında 17.775.-TL

2016 yılında 16.470.-TL

2015 yılında 12.015.-TL  

2014 yılında 10.710.-TL

2013 yılında  9.786.-TL.- olarak uygulanmaktadır.

Ödeme Yapılacak Yerler 

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Veznesi ve İnternet Sitemizin Hızlı Aidat Ödeme menüsünden tahsilat yapıldığı gibi,

Aidat Bildirim tebligatında bulunan ödeme miktarlarını Aşağıda ismi bulunan bankalardan da, ödeme yapılabilir;

Banka

Şube

HESAP NO

IBAN NO

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

NİKSAR ŞUBESİ

16000005

TR86 0001 2009 6720 0016 0000 05

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

NİKSAR ŞUBESİ

12091775-5001

TR39 0001 0002 4212 0917 7550 01

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

NİKSAR ŞUBESİ

000159

TR56 0006 4000 0015 8220 0001 59

Para Cezası ve İcra Takibi

Zamanında ödeme yapmayan Niksar Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda belirlenen ve şu an itibariyle aylık %1,40  oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır. ​​​​​