İş Ortaklığı Kuruluş İşlemleri

Müdürlüğümüze yapılacak İŞ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ tescil başvurularında; ilk olarak tüm bilgilerin MERSİS sistemine girilmesi ve MERSİS ten çıkıtı alınarak İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ NOTERDEN düzenlenmesi gerekmektedir.

 1. Dilekçe (Tarafların sözleşmeyi imzalayan temsilcileri tarafından imzalanmalıdır.)
 2. MERSİSten Dökümü Alınmış Kurucuların Tamamının İmzalarının Bulunduğu Noter Tarafından Onaylanmış İş Ortaklığı Kuruluş Sözleşmesi (Noter onaylı 2 adet) (Birisi ıslak imzalı-noter onaylı olmalı
 3. İş ortaklığını temsile yetkili kişi/kişiler için düzenlenmiş tescil talepnamesi (imza beyannamesi) Noterden ve ya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onaylı 2 adet.
 4. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 adet
 5. İş Ortaklığı Ticari İşletmesi adına düzenlenmiş vergi levhasının/mükellefiyet yazısı fotokopisi 2 adet
 6. İş ortaklığının tarafı olan tüm firmalar için; bu iş ortaklığında firmayı kimin temsil edeceğine dair bilgiyi içeren iştirak kararı (Noter onaylı 2 adet)
 7. İş ortaklığının taraflarının faal olduğunu, yönetim kurulu/yetkilileri gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopileri

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN BİR ORTAKLIK YAPISI İLE İŞLETTİKLERİ TİCARİ İŞLETMELERİN TİCARET SİCİLLERİNE TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ (İÇ TİCARET:2009/2) isimli tebliği mutlaka inceleyerek işleme başlanılmalıdır.
 • İş ortaklığı birden fazla şirket arasında olabilmektedir. Gerçek kişi ile tüzel kişiliğin ve ya gerçek kişi ile gerçek kişinin iş ortaklığının tescili yapılmamaktadır.
 • İş ortaklığı belirli bir iş konusu ile sınırlı olarak kurulmalıdır. (örneğin; Konya-Antalya karayolunun yapımı, Konya Bölge Hastanesinin Yapımı vb.) Her türlü inşaat yapımı ve satımı gibi genel ibareler yazılmamalı. Bu tür genel işler iş ortaklığı ile değil şirketler eliyle yapılmalıdır.
 • İş Ortaklığı sözleşmesinin Unvanında “…………… İş Ortaklığı Ticari İşletmesi” ibareleri yer almalı, sözleşme içeriğinde ADİ ORTAKLIK vb. ibareler olmamalıdır.
 • İş ortaklığı bilgileri MERSİS’ e girildikten ve müdürlüğümüzden onayı alındıktan sonra MERSİS ten çıktı alınarak NOTERE onaylattırılmalıdır.
 • MERSİS’ te yer alan özel hükümler bölümüne kâr dağıtımı kimin ne kadar hisse ile ortak olduğu gibi MERSİSE girilemeyen diğer hükümler yazılmalıdır.