Bilgi İşlem ve Dok. Memurluğu

Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişimini sağlamak, cihazların ayarlamalarını yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak,

  • Yeni Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirlemek, Teknolojiyi takip ederek, yeni projeler üretmek ve uygulamak,
  • Oluşan arızaları gidermek,  müdahale etmek, gerekiyorsa ilgili teknik servise göndermek
  • Oda üye veritabanının düzeniyle ve güvenliği ile ilgilenmek
  • Oda internet sayfasının güncellemelerini yapmak, e-posta hesaplarını açmak ve işlevselliğini Sağlamak
  • Elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak, güvenlik için  koruyucu ve engelleyici önlemler almak,
  • Odaya ait bilgisayar, program ve diğer donanımların acil durum planları, yedekleme ve bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
  • Akreditasyon Sisteminin ön gördüğü Bilgi İşlem ve Danışmanlık maddesi ile ilgili çalışmaları koordine etmek.
  • TOBB-Net Programının arızalarını gidermek,
  • TOBB-Net Programının geliştirilmesini sağlamak,
  • TOBB-Net programın ile ilgili eğitimler vermek,
  • TOBB-Net Kullanıcı tanımlarını yapmak,
  • TOBB-Net veri güvenliğini sağlamak,