Arşiv Sorumlusu

  • Odanın Kalite ve TOBB Akreditasyon Sisteminin öngördüğü döküman ve kayıtların arşivlemek,
  • Tüm üye bilgi ve dosyalarını uygun bir şekilde depolamak,
  • Odanın eski ve yeni gelen giden evraklarını uygun depolamak
  • Arşiv dosyalaınn genel kütüphane dokümantasyonuna uygun olarak kolay buunabilir, istiflenmiş ve sınıflandırılmış olmasını sağlamak.
  • Odanın kullanılan bilgisayarlarının kayıtların kontrolü prosedürüne göre yedeklenmesini sağlamak