Akreditasyon ve Kalite Yönetim Temsilcisi

 • Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 uluslararası kalite standardına uygun olarak etkin bir şekilde kurulması, yürütülmesi, dokümanların hazırlanması, sisteme uygunluk açısından gözden geçirilmesi, dağıtılmasından birinci dereceden sorumludur.
 • Kalite Sistemi  ile ilgili olarak dış kuruluşlara karşı odayı temsil eder,
 • Odanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin yapılması için ilk mercidir.
 • Kalite ve Akreditasyon biriminin sorumlusudur.
 • Genel Sekreter’e Kalite Sisteminin işleyişi, etkinliği ve problemleri hakkında rapor vermek,
 • Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarını organize etmek, Toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak,
 • Yönetim Gözden geçirmesine ve iyileştirilmesine esas alınması amacıyla, kalite sisteminin performansı konusunda yönetime rapor vermek.
 • Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Kalite El Kitabını ve tüm sistem dokümanlarının kontrolünü yapmak,
 • İç denetimlerin organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak  ve gelen sonuçlara göre genel bir rapor hazırlamak,
 • Üye şikayetlerinin almak, takip etmek, gerekiyorsa kurum içine duyurmak, kayıt altına almak,  ve kalite sistemini ilgilendiren her türlü anket çalışmasını yapmak ve değerlendirmek,
 • Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyetlerin koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını takip etmek,
 • TOBB Akreditasyon sürecinin takibinin yapılması, gerekli form ve dökümantasyonun hazırlanması,
 • Kalite biriminin çalışmalarını koordine etmek,

Kalite Sistemi gereği oluşturulan prosedürlerin, proseslerin ve talimatların uygulanmasını sağlar.