K-1 Yıldızlı İşlemleri

Yıldızlı K-1 Yeni kayıt Dilekçe Örneğini İndirmek için tıklayınız.

Yıldızlı K-1 Belge Yenileme Dilekçe Örneğini İndirmek İçin tıklayınız.

 

 

YILDIZLI K-1 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi

2- Nüfus cüzdan Fotokopisi

3- Araç Ruhsat Fotokopileri (Tüm araçların)

 

YILDIZLI K-1 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) -  (Antetli Kağıt)

2- Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)

3- Araç Ruhsat Fotokopileri  (Tüm araçların)

4- Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi ( (aslı) 

6- Ticaret Sicill Gazetesi (ilk ve Son)

7- En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)    

8- Firma ortak ve yetkililerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi (sabıka kaydı) – ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin) (aslı)

9- Kep Adresi (PTT' den Alınabilir)