K-1 Yıldızlı İşlemleri

Yıldızlı K-1 Yeni kayıt Dilekçe Örneğini İndirmek için tıklayınız.

Yıldızlı K-1 Belge Yenileme Dilekçe Örneğini İndirmek İçin tıklayınız.

 

 

YILDIZLI K-1 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi

2- Nüfus cüzdan Fotokopisi

3- Araç Ruhsat Fotokopileri (Tüm araçların)

 

YILDIZLI K-1 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

  1. Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) - (Antetli Kağıt)
  2. Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)
  3. Araç Ruhsat Fotokopileri 
  4. Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)
  5. Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi ( (aslı) (faaliyet konusunda nakliye ibaresi geçmesi zorunlu) ve ortaklık durumunu gösterir belge (aslı) (Sermaye en az 10.000 TL olacak)
  6. En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)
  7. Firma ortak ve yetkililerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi (sabıka kaydı) – ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin) (aslı)
  8. KEP Adresi (PTT'den alınacaktır.)