Meslek Grupları ve NACE Kodları

 

  • Talep edilen faaliyet kodunun (NACE) Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil olunan iş konusuna 
    uygun olması. Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konunuzdaki değişikliğin ilgili müdürlükten tescilinin yaptırılması.

 

  • Bağlı olunan vergi dairesinden, talep edilen faaliyet kodunun vergi levhasına işletilmesi.

 

  • Odamıza hitaben yazılan talep dilekçesi ekine vergi levhası eklenerek Odamıza müracaat edilmesi (Müracaat faks veya posta yoluyla da yapılabilir.)