İşletme Rehni

Ticari işletme rehnini düzenleyen 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak, 20.10.2016 tarihinde kabul edilen ve 28.10.2016 tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİTRK) 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte taşınır rehinlerinin tescilinin ve takibinin sağlanması için “Rehinli Taşınır Sicili” kurulmuş olup Müdürlüğümüz tarafından sadece 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu kapsamında kurulan ticari işletme rehinlerinin tadili ve terkini yapılmaktadır.   

TİCARİ İŞLETME REHNİ TADİLİ

  1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
  2. Ticari işletme rehni tadil sözleşmesi (Noter Onaylı)
  3. Rehinli malların sigortalı olması halinde sigorta poliçesi örneği

REHİN TERKİNİ

  1. Rehin alacaklısının ticari işletme rehinin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı

ÖNEMLİ NOT:

  • Ticari işletme rehninin terki ancak rehin alacaklısının bildirimi üzerine gerçekleştirilebilir, rehin verenin başvurusu yeterli değildir.