Kalite ve Akreditasyon

VİZYONUMUZ

Niksar iş âleminin dışa açılmasını sağlamak amacıyla gerekli tüm desteği vermek ve Odamız çabalarını bu yöne kanalize etmek, girişimcilik ruhunu Niksar halkına kazandırmak ve rekabet edebilirlik düzeyini en üst seviyeye yükseltmek için; eğitici ve öğretici tüm faaliyetlerde bulunarak ilimizin sanayi ve ticarette sırasıyla; bölgemizde, ülke çapında ve dünyada söz sahibi beyinlere sahip olmasını sağlamak.

MİSYONUMUZ

Niksar’ın ve Niksar iş âleminin ortak sesinin duyulmasını sağlamak, ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması amacı ile gerekli tüm çabayı sarf etmek, işbirliği kültürünün oluşturulmasına öncü olarak ortak bir payda altında aynı çıkarların gözetilmesi sağlanarak Niksar ekonomisinin ve rekabet edebilme gücünün etkinliğini ortaya çıkarmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ülkemizin ve ilçemizin Sanayi ve Ticaret alanına katkıda bulunmak amacıyla,  faaliyet gösteren odamız Üyelerimizin oluşturdukları katma değeri artırmak amacı ile iş süreçlerini düzenlemek ve/veya daha verimli hale getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi teknolojileri uygulamalarında güvenilir, kararlı, genişleyebilen ve kolayca güncellenebilen hızlı, etkin ve ekonomik çözümler üretirken; sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayabilen, müşteri memnuniyetini ve potansiyelini sürekli arttırabilen, etik değerlere saygılı ekip ruhu ile çalışabilen, personelinin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştiren bir kurum olmaktır.

HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI

 Üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda yapacağımız tüm etkinliklerde, iş hayatını ilgilendiren, istihdamdan, yatırım olanaklarına, iş geliştirmeden, teşviklere kadar her türlü gelişmeleri tüm iletişim araçları ile duyuracaktır.

Bu duyurular için tüm teknolojik olanakları, yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanacağız.

İç ve dış paydaşlarımız ve kamuoyuyla odamızın kullandığı mevcut ve geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgilerine ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratarak, güncel veri ve bilgileri, haberleri etkin bir şekilde, yayarak bulunduğumuz tüm çevreye katma değer katacağız.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Odamız üye memnuniyetinin çalışan memnuniyetinden geçtiğinin farkındadır, bu nedenle personelinin;

“Sürekli kendini geliştirme olanakları sağlamak, şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, kurumumuz arasında sadakat bağını güçlendirmek, maddi ve manevi haklarını korunmak, fırsat eşitliği yaratmak, öneri ve beklentilerini dikkate almak ve yüksek performansı ödüllendirmek” insan kaynakları temel ilkelerimiz ve politikamızdır.

MALİ POLİTİKAMIZ

Odamız; 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu; kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan kaynaklarını kuruluş amaçlarını yerine getirmak için kullanacaktır.

Mali yapımızda, şeffaflık ve tarafsızlık, planlama ve bütçelemede tutarlılık, risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun davranacaktır.

Tüm harcamalarımızda üyelerimizin; Beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması, Mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, Üretim ve istihdam odaklı çalışmalarını arttırılması, Arge, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alabilmeleri, Başta ilçe, il ve bölgemiz olmak üzere girişimcilik ruhunu arttırmayı

Güçlü ticaret ve sanayi politikaları geliştirmeleri, önceliğimiz olacaktır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKASI

Üye olmadan Oda olmaz ilkesinden hareketle üyelerimize; Sürekli kendini geliştirme olanakları yaratmak,

Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izleyecek, Üye öneri, şikayet ve beklentilerini dikkate alarak, eğitimlerde dahil etkinlikler planlamak, Üyelerimizin kendi ve ilçemiz için katma değer sağlamasına yönelik her türlü danışmanlık, teknik hizmet vs. sunmaya gayret edecek, İş geliştirme ve dış ticaret konularında performanslarının gelişmesine katkı sağlayacağız.  Yukarıda oluşturulan politikalara oy birliği ile karar verilmiştir.