Genel Bilgi

K TÜRÜ YETKİ BELGESİ
 

Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • K1 – K1* yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

  • K2 – K2* yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

  • K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

MEVCUT K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SAHİPLERİ

Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, yanması, hurdaya ayrılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi veya taşıt satışı yapmış olmaları halinde, bu durumları değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda idari para cezası uygulanmaktadır.

Asgari kapasite şartının kaybedilmesi halinde; asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 540 takvim gününden fazla olamaz. Aksi durumda yetki belgeniz iptal olacaktır.

YETKİ BELGESİ YENİLEMESİ
Yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden başlayarak belge süresinin bitiminden 540 gün sonrasına kadar 5 yıl süreli ücretli yenileme yapılmaktadır.

  • 270 takvim günü içinde Odamıza müracaat edilmesi halinde; mevcut K belgesi ücretinin %5 ‘i alınarak,

  • 271 inci takvim günü ile 540 ıncı takvim günü arasında Odamıza müracaat edilmesi halinde; mevcut K belgesi ücretinin %25 ‘i alınarak, yenileme yapılmaktadır.

  • 540 günlük süre içerisinde belgesini yeniletmeyenlerin K yetki belgesi iptal olacaktır.

YETKİ BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ BİTTİKTEN SONRAKİ 540 GÜNLÜK YENİLEME SÜRESİ, SADECE YETKİ BELGESİ YENİLEME HAKKI OLUP; BU SÜRELER BU DURUMDAKİ KİŞİLERE FAALİYETTE BULUNMA HAKKI VERMEZ.

K BELGESİ ÜCRETLERİ