K-1 İşlemleri

K-1 Yeni Kayıt Dilekçe Örneğini İndirmek İçin tıklayınız.

K-1 Belge Yenileme Dilekçe Örneğini İndirmek İçin tıklayınız.

K-1 GERÇEK KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi

2- Nüfus cüzdan Fotokopisi

3- Araç Ruhsat Fotokopileri (Tüm araçların)

Not: K-1 Belgesi almak isteyen şahıslar Azami yüklü ağırlıklarının toplamı 25 ton olması gerekmektedir. Vergi Dairesi kaydı zorunludur.

 

K-1 TÜZEL KİŞİLER İÇİN YENİ KAYIT VE YENİLEME ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) -  (Antetli Kağıt)

2- Nüfus cüzdan Fotokopileri (Tüm ortak ve yetkililerin) ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin)

3- Araç Ruhsat Fotokopileri (Tüm araçların)

4- Vergi Mükellefiyet Belgesi Sureti (Vergi Levhası Fotokopisi)

5- Yeni tarihli ve adres bilgileri güncellenmiş, sermaye bilgisi yer alan Ticaret Odası Oda Kayıt belgesi ( (aslı) ve ortaklık durumunu gösterir belge (aslı) (Sermaye en az 10.000 TL olacak)

6- En son temsil ilzam yetkilileri adına düzenlenmiş noter onaylı imza sirküsü (aslı)    

7- Firma ortak ve yetkililerine ait yeni tarihli adli sicil belgesi (sabıka kaydı) – ( A.Ş. ve Koop. Yön. Kurulu Başk. ve Üyelerin) (aslı)

8- Mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (ODY-ÜDY)

9- Kep Adresi (PTT' den Alınabilir)
 

Not: K-1 Belgesi almak isteyen firmalar Azami yüklü ağırlıklarının toplamı 50 ton olması gerekmektedir.