Anonim Şirket Adres Değişikliği İşlemi

Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

Yönetim kurulu kararı (Noter onaylı – 2nüsha)