Sanayi Sicil Belgesi İşletme Cetveli Duyurusu
17 Nisan 2024, 00:00

SANAYİ SİCİL BELGELİ İŞLETMELERE DUYURU

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Siciline kayıtlı işletmelerin, 2023 yılıni ait faaliyetlerinin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini 01 OCAK 2024 tarihinden 30 NİSAN 2024 tarihi  saat 24:00’e kadar vermeleri gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında Aynı Kanun’un 9. Maddesi gereği 8.322,00(Sekizbinüçyüzyirmiiki) TL. İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Bu itibarla, sanayi işletmeleri tarafından;

(https://sanayisicil.sanayi.gov.tr) adresinden Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne girilerek yıllık işletme cetvellerinin elektronik ortamda verilmesi,

Yıllık İşletme Cetvelinin doldurduktan sonra elektronik ortamda gönderme işlemi yapılmaz ise verilmemiş sayılacağından mutlak surette “İL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDER” butonunu kullanarak, gönderme işleminin tamamlanması,

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Gün içinde yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle mesai saati dışında da (Hafta sonu dahil ev ve işyerinden) Yıllık İşletme Cetveli girişi yapılabilmektedir.

Yoğunluk nedeniyle yıllık işletme cetveli girişinde sıkıntı yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması ,

Ayrıca sanayi sicil belgesinin belge tarihi itibariyle iki yılda bir vizesinin yaptırılması zorunlu olup, elektrik faturalarında sanayi tarifesi üzerinden indirim sağlanması açısından da süresi dolan belgelerin vizelerinin yaptırılması işletmeler açısından önem arz etmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

                                                TOKAT SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ