Yeşil Sanayi Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı




19 Ocak 2024, 00:00

KOBİ’lere Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında; 25 Ocak Perşembe günü Saat 18:00’de odamız ktoplantı salonunda Tokat KOSGEB Müdürü Kenan Sert ve KOBİ Uzmanı’nın katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

KOBİ’lerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmeleri ve uluslararası rekabet gücünü artırmaları amacıyla Dünya Bankası iş birliği ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Destek Programı’nı devreye alınmıştır.

KOSGEB eliyle verilecek olan 250 milyon dolarlık bütçeyle iki ayrı teklif çağrısıyla çıkılan destekle sanayi KOBİ’lerinin;

1.Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı ile işletmelerin çatı üstü ve sanayi tesisi içerisindeki birleşik güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL’ye kadar,

2.Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı ile de,

✅ Enerji verimliliği

✅ Su verimliliği

✅ Ham madde verimliliği

✅ Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü

✅ Endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi

konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon TL’ye kadar destek verilecektir.

Toplantıya tüm üyelerimiz davetlidir.