KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi
25 Ekim 2022, 13:32

Üyelerimizden gelen talepler ve Birliğimizin girişimleriyle Kredi Garanti Fonu tarafından KOBİ ve KOBİ dışı
inşaat firmalarının asgari %30'u tamamlanmış ve henüz tamamı bitmemiş konut projelerinin tamamlanması
amacıyla "İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi" yayınlanmıştır.

Destek paketi kapsamında;
- KOBİ'ler için kefalet üst limiti 35 Milyon TL, kredi üst limiti 46,6 Milyon TL,
- KOBİ dışı işletmeler için kefalet üst limiti 150 milyon YL, kredi üst limiti ise 200 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Kredi vadesi azami 6 ay ödemesiz dönem olmak üzere en fazla 36 olarak gerçekleşecektir. Yararlanıcının kredi başvuru tarihi itibarıyla kefalete konu konut projesinin tapu kaydına göre kendisine ait veya noter tarafından
düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre payına düsen arsa bölümünün
veya konutların en az %20'sini satmamış ya da satış vaadinde bulunmamış olması gerekmektedir. Satış
yapılmamış konutlar için finansman desteği sağlanacaktır. İnşaat projesine konut başına azami 500.000 TL kredi kullandırılabilecektir.