Öğrenci Bursları açıklandı.
13 Ekim 2022, 20:49

Üniversitelerin en az dört yıl süreli yükseköğrenim kurumunun öğrencisi olan (Açık öğrenim fakültesi hariç) öğrencilerden odamızın vermiş olduğu karşılıksız burs için müracaat eden öğrencilerin arasında yapılan araştırma sonucu Yönetim Kurulu tarafından burs verilmesine karar verilen öğrencilerin ismini açıkladı.

2022 yılından devam edenlerin listesi;

1- Çiğdem DUYAR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2- Zülal BEYGE

Atatürk Üniversitesi

3- Esra PİŞKİN

Cumhuriyet Üniversitesi

4- Türkan Sezin ÖZCAN

Cumhuriyet Üniversitesi

5- Ata AYAZLI

İstanbul Üniversitesi

6- Eda KILIÇ

İstanbul Üniversitesi

7- Ayşe Nilüfer YÜZGEÇ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

8- Oğuzhan KANİ

Kırıkkale Üniversitesi

9- Gülden KABAKÇI

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

10- İrem Nur KASAP

Dokuz Eylül Üniversitesi

11- Sururi Can YEŞİLOVA

Hacı Byram Veli Üniversitesi

12- İbrahim ÇİÇEK

Ankara Gazi Üniversitesi

13- Yağmur YILDIRIM

Ondukuz Mayıs Üniversitesi

14- Zeynep ÜNLÜER

Ankara Sağlık Bilimleri Üniversi.

15- Nuriye Sude KORKMAZ

Konya Selçuk Üniversitesi

16- Ayşe Cansu SIRTIKARA

Çankırı Karatekin Üniversitesi

17- Nesligül KİHTİR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

18- Fatma Cansu ŞAHİN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

2022 -2023 yılında Burs almaya hak kazananların listesi;

1- Kaan GEZER

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2- Mert ÇEKEN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

3- Taha Sezer KİHTİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

4- Gülçin YILDIRIM

Hitit Üniversitesi

5- Akın Çağlar DİRİM

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

6- Sevgican BALCI

Gazi Osman Paşa Üniversitesi

7- Fatmanur YILDIRIM

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

8- Hanife Duygu ÇAKMAK

Sıtkı Koçman Üniversitesi

9- Hazel ÖZTÜRK

Hacettepe Üniversitesi

10- Berkay GÜNSEREN

Kocaeli Üniversitesi

11- Gizem Özlem ÜNLÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

12- Murat Alperen DEMİR

Hacettepe Üniversitesi