Organ Seçimleri Listesi Askı İlanı Duyurusu




21 Eylül 2022, 08:00

8 Ekim 2022 Cumartesi  günü 09:00-17:00 saatleri arasında Odamız hizmet binasında yapılacak olan Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimlerine ilişkin seçmen listelerimize ait ilan metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

İLAN

NİKSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞIN’DAN

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının 08 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Organ seçimleri ile ilgili; seçme ve seçilme hakkına haiz listeler 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 08:00 den, 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 17:00 ye kadar Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında 3 (üç) iş günü askıya çıkartılmıştır.

Askı süresi içerisinde seçme ve seçilme hakkına haiz olan listelere; 5174 sayılı kanunun 84/3 maddesi gereğince yapılacak itirazlara yetkili merciinin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımız olduğu hususu ilan olunur. 21/09/2022