KGF Kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek Paketi İçin Başvurular Başladı.
02 Mart 2022, 00:00

KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılacak kredilerin teminatlandırılması amacıyla Kredi Garanti Fonu tarafından başlatılan ve toplam 60 milyar liralık “KGF Kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek Paketleri” için başvurular 22 Şubat 2022 tarihi itibariyle başladı. KGF, yatırım ve yatırıma bağlı işletmelerin destek paketinden yararlanabileceğini ve başvuru süresinin 31.12.2023 tarihine dek devam edeceğini bildirdi.

KGF Kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek Paketleri kapsamında yatırım yapacak KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler, yatırım ve yatırım kapsamında yapacakları harcamalarda 120 aya kadar vade ile yararlanabilecekler.Destek Paketinde kredi üst limiti KOBİ’ler için 35 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler için 100 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecekler.

Kadın Girişimciler yüzde 90, diğer KOBİ’ler yüzde 85, KOBİ dışı işletmeler ise yüzde 80 düzeyindeki kefalet oranlarından yararlanabilecekler.

İhracat Destek Paketi ihracatçı veya döviz kazandırıcı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ’lere yönelik İhracat Destek Paketi’nde de işletmeler, en çok 6 ay ödemesiz dönem dahil, en çok 24 ay vade ile kredi kullanabilecekler.

KGF’nin destek paketinde kredi üst limiti 25 milyon TL olarak belirlenirken  işletmeler cirolarına göre kredi kullanabilecekler. İhracat yapan firmalar yüzde 90, ihracat yapma potansiypeli olan firmalar kefaletten yüzde 85 oranında yararlanabilecekler.

KOBİ ve KOBİ dışı firmalar işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan paket kapsamında  KOBİ’ler en çok 5 milyon TL, KOBİ dışı işletmeler ise en çok 20 milyon TL tutarında kredi kullanabilecekler.

Ticari kredi kartları ve banka kartlarına bağlı kredili mevduat hesabı üzerinden kullandırılacak kredinin kefalet oranları ise KOBİ’ler için yüzde 80, KOBİ dışı işletmeler iin ise yüzde 75 olarak uygulanacak.

KGF’nin KGF Kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek Paketleri konusunda resmi sayfasında şu bilgiler yer alıyor:

 

 

İŞLETME HARCAMALARI DESTEK PAKETİ

 

Ürün Açıklaması

KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılacak kredilerin teminatlandırılması amaçlanmaktadır.

 

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

 

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halk Bankası, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye İhracat Kredi Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

 

Ürün Vadesi

Azami 6 ay ödemesiz dönem

Azami 30 ay vade (ödemesiz ve kullandırım dönemi dahil)

 

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları

 

 Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

    Ticari Kredi Kartları

  • Yeni Kredi Kartı tahsisi
  • Yeni Kredi Kartına veya risk bakiyesi bulunmayan mevcut Kredi Kartlarına (izleyen aylar da dahil olmak üzere) ödeme yapılarak artı bakiye oluşturacak şekilde kullandırılacak işletme kredileri (Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.)

    Debit/Banka Kartına bağlı;

  • Kredili Mevduat Hesabı (mevcutta yararlanıcının bir hesabı bulunsa dahi bu programa münhasır yeni bir KMH hesap açılması gerekmektedir) Taksitli Kredi, Spot Kredi, Murabaha vb.

 

Ücret ve Komisyon Oranları

  • KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,35 oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,35 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.
  • Kredi veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami % 1’i oranında komisyon tahsil edebilir. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır.

 

Özel Şartlar

  • Tek seferde yapılacak 20.000 TL üzeri giderler sözleşme veya fatura ile belgelendirilecektir.
  • Yararlanıcıya tahsis edilen işletme kredisine ilişkin kefalet tutarının azami %10’u işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir.
  • KOSGEB tarafından belirlenecek olan ihracat potansiyeli olan firmaların kefalet kullanabilmesi için “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen süre içerisinde ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması gerekmektedir.
  • İhracat potansiyeli taşıyan KOBİ’ler, KOSGEB Başkanlığınca tespit edilecek ve bu firmaların belirlenmesinde yalnızca Başkanlıkça paylaşılacak veri esas alınacaktır.
  • Başvuru Süresi: 31.12.2023’e kadar