Askıya Alma İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru
17 Ocak 2022, 11:51

5174 sayılı TOBB Kanunu'nun 10. maddesi 3. fıkrasına göre; "İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur.

Bu kapsamda, 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin, 28 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirerek Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

Aksi takdirde, yukarıdaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kayıtları askıya alınarak; üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir. Önemle duyurulur.