Vaşington, Londra ve Lefkoşe Ticaret Müşavirlikleri Toplantıları
15 Haziran 2021, 15:31

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kalkınma Ajansları 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 188’inci maddesinde belirtildiği üzere “Bölgenin iş ve imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak ve yaptırmak “ amacıyla; son dönmede ekonomik işbirlikleri ve yatırım promosyon alanlarında uluslararası ve sınır ötesi faaliyetler gerçekleştirmektedir. Kalkınma Ajansları ile Ticaret Müşavirlikleri arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla, Kalkınma Ajansları, Ticaret Müşavirlikleri ve Ticaret Ataşeliklerinin katılımıyla çevrimiçi toplantılar serisi düzenlenecektir. Bu kapsamda, 22 Haziran Salı günü saat 17:00’da Vaşington Ticaret Müşavirliğiyle ve 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14:00’da Londra ve Lefkoşa Ticaret Müşavirlikleriyle toplantılar gerçekleştirilecektir.