KOBİ Tanımında Değişiklik Yapıldı
29 Mayıs 2023, 00:00

25 Mayıs 2023 tarih ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, niteliklerine, sınıflandırılması ve uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve KOBİ’lerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, yönetmeliğin “mikro işletme” tanımında yıllık hasılat sınırı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, “küçük işletme” tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 50 milyon TL’den 100 milyon TL’ye, “orta büyüklükte işletme” tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 250 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarıldı.

Yönetmeliğin tanım maddelerinde hasılat sınırının yanı sıra getirilmiş mevcut istihdam sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yeni düzenleme ile oluşan KOBİ sınıflamasına ilişkin tablo aşağıda yer alan tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

KOBİ ÇALIŞAN SAYISI KOBİ
MİKRO İŞLETME: 10’dan az çalışan 10 milyon TL
KÜÇÜK İŞLETME: 50’den az çalışan 100 milyon TL
ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME: 250’den az çalışan 500 milyon TL

 

İlgili düzenlemeye Resmi Gazete üzerinden ulaşmak için burayı tıklayınız